วิธีเลือกซื้อสัตว์ปีกให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

     เทศกาลตรุษจีนปีนี้ จะตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำเป็ด ไก่ มาเป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ซึ่งหากสัตว์ปีกมีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนก็อาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคสัตว์ปีกหรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกได้

สำหรับวิธีการเลือกบริโภคสัตว์ปีก ขอให้ยึดหลักเลือก หลีก ล้าง” 5 ประการ ดังนี้

  1. เลือกบริโภคเนื้อไก่หรือเป็ด และไข่ที่ปรุงสุก สะอาด
  2. หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร
  3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย
  4. หากไปตลาดค้าสัตว์ปีก ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกที่ออกโดยกรมปศุสัตว์
  5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์

     เพียงเรายึดหลักเลือก หลีก ล้างประกอบการเลือกบริโภคสัตว์ปีก เท่านี้เราก็ปลอดภัยจากการเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้แล้ว

     ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค หรือสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16932&deptcode=brc&news_views=1489

Scroll to Top