บริษัท เมดิคอล แอนด์ ฟู๊ด แลบ จำกัด

บริษัท เมดิคอล แอนด์ ฟู๊ด แลบ มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีทุนจดทะเบียน 390,000,000 ล้านบาท บริษัทฯ ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย รวมทั้งให้คำปรึกษา จัดอบรม ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล

OUR VISION

เป็นผู้นำการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างไร้ขีดจำกัด

OUR MISSION

  • ACCURACY with Advance Solutions.
  • FAST Service by Leading Technology.
  • INNOVATION for Serving All Customers Needed.
Scroll to Top